• Sản phẩm của Lamark được bảo hành 1 tháng kể từ ngày mua.
  • sản phẩm dán skin 3M được bảo hảng 6 tháng
  • không bảo hành sản phẩm nếu có tác động ngoại lực